Ewijckshoeve

Het landgoed Ewijckshoeve (107ha) bestaat uit een parkachtig gedeelte, de buitenplaats rond het landhuis en het koetshuis, een bosgedeelte (85ha), weilanden(20ha), heideterrein en drie grienden.
De hoofdopzet van het bos bestaat uit een structuur van slingerende beuken- en eikenlanen. In de aanleg van park en bos zijn de rechte lanen uit de zeventiende eeuw te herkennen en de gebogen vormen van de negentiende eeuwse landschapsstijl. Naast het bos en de lanen zijn op het landgoed ook andere elementen aanwezig: wildakkers, graslanden, heide, grienden, een boomgaard, een poel, een doolhof en een zwemvijver.

In april 2003 is een gedeelte van de zichtas geveld en zijn er drieenzestig grote beuken gepland en in het verlengde achtenveertig tamme kastanjes.

natuur2

Cultuurhistorie
Meest markant op Landgoed Ewijckshoeve is de zeer complexe lanenstructuur. Deze lanenstructuur is van zeer belangrijke cultuurhistorische waarde. Maar ook de afwisseling tussen bospercelen en oude wildweides is karakteristiek voor het landgoed.

Bossen
Een groot deel van de bosopstanden is voormalig eikenhakhout. Vroeger werden deze percelen afgezet waarna de bast werd gebruikt voor de leerlooierij. Op sommige plaatsen is het hakhoutkarakter nog duidelijk zichtbaar, op andere plaatsen is er sprake van opgaand eikenbos (spaartelgen). De vitaliteit van de eiken is wisselend: sommigen staan volop in blad, bij anderen laat dit echter te wensen over en is aantasting van de eikenprachtkever zichtbaar.

Op de Ewijckshoeve komen ook verschillende opstanden van fijnspar, Amerikaanse eik, beuk, berk en esdoorn voor.

Wildakkers en heide
De voormalige wildakkers zijn vanuit cultuurhistorisch oogpunt interessant. Daarnaast zorgen ze voor een transparant beeld. Ook het heideterrein wordt intensief beheerd om dit in stand te houden, onlangs is een deel van de heide nog geplagd.

Boomgaard en jacht
Op het landgoed is de oude fruitboomgaard recent met oude rassen hoogstambomen herplant. Om het beeld van een oude bongerd te realiseren is om de boomgaard een beukenhaag geplant. De wilddruk, met name de ree├źnstand, is op de Ewijckshoeve hoog.

natuur1