Ewijckshoeve

Ewijckshoeve

…..reeds bij het overlijden van de Prins was er door de Koning een schikking gemaakt, die aanleiding gaf tot het ontstaan van Baarns Bouwterrein Maatschappij. Prins Hendrik had namelijk de garantie op zich genomen van de rentebetalingen der lening ten bate der Stoom Maatschappij Zeeland, wat jaarlijks ruim 2 ton kostte. De Koning wenste nu van die garantie ontslagen te worden en nu werd er een overeenkomst gemaakt met de Banque de Paris et des Pays-Bas, welke die verplichting overnam, waartegen de Koning afstand deed van een groot deel van het domein Soestdijk.

Op die wijze kwamen de gronden om en in Baarn, benevens Ewijckshoeve, Prins Hendrikoord, Rusthoek en veel terrein in Baarn in handen der genoemde Bank, welke die bezittingen weer overdroeg aan de Baarnse Bouwterrein Maatschappij. Vele terreinen om de villa’s, welke in erfpacht waren gegeven werden nu tegen de gekapitaliseerde rente afgekocht en langzamerhand zijn al die gronden vervreemd en heeft de Maatschappij daarmede geen slechte zaken gedaan. In 1883 kwam het Koninklijke gezin voor de eerste maal op Soestdijk en alles was gereed de Koning een feestelijk ontvangst te bereiden….

Lees verder:

  • Historie
  • Natuur
  • Landgoed
  • Historische foto’s (1928)
  • Recente foto’s (2013)